Baozhong

Wenshan Baozhong. A partially oxidized, twisted tea that is produced in Northern Taiwan.

Baozhong

Baozhong