Baozhong

Wenshan Baozhong. Un thé semi-oxydé et torsadé produit dans le nord de Taiwan.

Baozhong

Baozhong